Przejdź do treści
wieliczka
Przejdź do stopki

Pogotowie Wodociągowe tel. (12) 278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 mail: zgk-awarie@wieliczka.eu tel. kom. 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00 - 22.00 Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów (12) 658 51 19 lub tel. kom. 519 332 211

Informacje

Treść

Komunikat PSZOK

Ważna Informacja dla osób korzystających z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wieliczce. Gmina Wieliczka informuje, że w związku z rozpoczęciem prac budowlanych Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany na ul. Jedynaka 30 od dnia 2 lutego 2021 r. czasowo zmienia siedzibę. Mapa poniżej przedstawia nowa lokalizację PSZOK
MAPA
PSZOK jest czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 15.00 w soboty: w okresie od 1.XII-31.III od 8.00 do 13.00 w okresie od 1.IV-30.XI od 8.00 do 16.00, biuro OOMiUD czynne do 13.00 PRZYPOMINA SIĘ O KONIECZNOŚCI OKAZYWANIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE DO URZĘDU MIASTA I GMINY WIELICZKA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (kserokopia deklaracji lub wydruk z bazy danych, który można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce ul. Limanowskiego 32.

Informacja o czasowej przerwie w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. zawiadamia o czasowej przerwie w dostawie wody, w dniu 22.01.2022r.
w miejscowości:
Wieliczka
ul. Winnicka, osiedle przy nowo budowanej Stacji Uzdatniania Wody dla Miasta Wieliczki. 
Przewidywany czas naprawy:
godz.16⁰⁰. 

Wodociąg w mieście Wieliczka jest sukcesywnie napełniany i w stosunkowo niedługim czasie powinien wrócić stały obieg wody.

Komunikat

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. informuje że, Kasa znajdująca się w budynku przy ul. Słowackiego 10, jest czynna dla klientów (przyjmuje wpłaty).

Raport

Raport z podjętych i planowanych działań do zaleceń wynikających z opracowania p.n.: „Audyt zdarzenia na obszarze Wodociągu Publicznego Wieliczka związanego ze stwierdzeniem braku przydatności wody do spożycia przez ludzi" wraz z harmonogramem działań i zdefiniowanymi celami. Raport

113720