Przejdź do treści
wieliczka
Przejdź do stopki

Pogotowie Wodociągowe tel. (12) 278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 mail: zgk-awarie@wieliczka.eu tel. kom. 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00 - 22.00 Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów (12) 658 51 19 lub tel. kom. 519 332 211

Informacje

Treść

Komunikat PSZOK

Informujemy, iż oddanie odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Gminy Wieliczka jest możliwe tylko przy użyciu karty identyfikacyjnej.

Karta ta zastępuje okazywane dotychczas deklaracje oraz dowody uiszczenia opłaty za odpady. Wprowadzony system Kart PSZOK ma na celu kontrolę czy odpady, które mieszkaniec oddaje do Punktu pochodzą z gospodarstwa domowego położonego w Gminie Wieliczka.

Weryfikacja ma uszczelnić system gospodarowania odpadami w naszej gminie, ponieważ to z naszych opłat (mieszkańców Gminy Wieliczka) finansowany jest omawiany system. Brak kontroli w PSZOK wykorzystywały firmy, również spoza naszej Gminy.

Aby otrzymać Kartę PSZOK, właściciel nieruchomości jest zobligowany do złożenia wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Limanowskiego 32.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie urzędu pod adresem:

https://eko.wieliczka.eu/pl/223/0/pszok.html

Informacja o czasowej przerwie w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. zawiadamia o czasowej przerwie w dostawie wody, w dniu 06.07.2022r.
w miejscowości: Wieliczka ul.Solarskiego oraz Lednica Górna. 
Przewidywany czas wyłączenia: 
od godz.8⁰⁰ do godz 16⁰⁰.

Komunikat

UWAGA!W związku z falą upałów, brakiem opadów oraz bardzo dużym wzrostem zużycia wody Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. apeluje do wszystkich mieszkańców o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą. Prosimy o nie wykorzystywanie uzdatnionej wody do podlewania ogrodów oraz ograniczenie napełniania basenów, by w pierwszej kolejności zapewnić wodę na cele socjalno-bytowe.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na duże obciążenie sieci i niski poziom wód na ujęciach, może nastąpić czasowy spadek ciśnienia wody lub okresowy jej brak.

W związku z niedoborem zasobów wodnych wszelkie sprawy/uzgodnienia oraz wnioski o uzgodnienie sposobu zainstalowania wodomierza dodatkowego w celu ustalenia ilości wody bezpowrotnie zużytej dla celów gospodarczych zostają wstrzymane. .

Informacja o czasowej przerwie w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. zawiadamia o czasowej przerwie w dostawie wody, w dniu 02.07.2022r. w miejscowości: Wieliczka ul.Solarskiego, Lednica Górna, Sułków oraz Biskupice zasilane od Sułkowa  
Przewidywany czas naprawy: 
godz.23⁰⁰.

Komunikat

W związku z awarią magistrali wodociągowej oraz niskim poziomem wody w zbiornikach wodociągowych prosimy o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody tzn. tylko do celów spożywczych.

168679