Przejdź do treści
wieliczka
Przejdź do stopki

Pogotowie Wodociągowe tel. (12) 278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 mail: zgk-awarie@wieliczka.eu tel. kom. 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00 - 22.00 Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów (12) 658 51 19 lub tel. kom. 519 332 211

Informacje

Treść

Komunikat PSZOK

Ważna Informacja dla osób korzystających z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wieliczce. Gmina Wieliczka informuje, że w związku z rozpoczęciem prac budowlanych Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany na ul. Jedynaka 30 od dnia 2 lutego 2021 r. czasowo zmienia siedzibę. Mapa poniżej przedstawia nowa lokalizację PSZOK
MAPA
PSZOK jest czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 15.00 w soboty: w okresie od 1.XII-31.III od 8.00 do 13.00 w okresie od 1.IV-30.XI od 8.00 do 16.00, biuro OOMiUD czynne do 13.00 PRZYPOMINA SIĘ O KONIECZNOŚCI OKAZYWANIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE DO URZĘDU MIASTA I GMINY WIELICZKA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (kserokopia deklaracji lub wydruk z bazy danych, który można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce ul. Limanowskiego 32.

Informacja o czasowej przerwie w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. zawiadamia o czasowej przerwie w dostawie wody, w dniu 21.07.2021r. w miejscowości: KOŹMICE MAŁE, PAWLIKOWICE i RACIBORSKO pod "LIPOWĄ" 
Przewidywany czas naprawy: 
godz.24⁰⁰.

Komunikat

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. informuje, że od dnia 14.07.2021 r na osiedlu "Bogucice" dokonywane będą odczyty wodomierzy przez dodatkowych pracowników ZGK.

Komunikat

UWAGA!

W związku z falą upałów, brakiem opadów oraz bardzo dużym wzrostem zużycia wody Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. apeluje do wszystkich mieszkańców o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą. Prosimy o nie wykorzystywanie uzdatnionej wody do podlewania ogrodów oraz ograniczenie napełniania basenów, by w pierwszej kolejności zapewnić wodę na cele socjalno-bytowe.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na duże obciążenie sieci i niski poziom wód na ujęciach, może nastąpić czasowy spadek ciśnienia wody lub okresowy jej brak.

W związku z niedoborem zasobów wodnych wszelkie sprawy/uzgodnienia oraz wnioski o uzgodnienie sposobu zainstalowania  wodomierza dodatkowego w celu ustalenia ilości wody bezpowrotnie zużytej dla celów gospodarczych zostają wstrzymane.

KOMUNIKAT

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. informuje w związku z tym, że od dnia 1 czerwca 2021 (zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), obowiązują nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodą i zbiorowego odprowadzania ścieków, wymagane jest zaktualizowanie systemu informatycznego. Prosimy zatem aby odczyty stanów liczników przekazywać do ZGK dopiero po 14 czerwca 2021. Za utrudnienia przepraszamy.

43919