Przejdź do treści
wieliczka
Przejdź do stopki

Pogotowie Wodociągowe tel. (12) 278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 mail: zgk-awarie@wieliczka.eu tel. kom. 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00 - 22.00 Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów (12) 658 51 19 lub tel. kom. 519 332 211

Informacje

Treść

Komunikat

INFORMACJA:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom został uruchomiony moduł

E – faktura, który daje możliwość otrzymywania elektronicznej faktury na wskazany przez Państwa adres mailowy.

Jak skorzystać z usługi:

Poprzez stronę internetową należy pobrać i wypełnić załącznik

nr 1 ,,Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej oraz innej korespondencji”.

Następnie:

Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz oświadczenia należy dostarczyć listownie na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o. o.

ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka lub osobiście do Biura Obsługi Klienta ZGK

w Wieliczce ul. Słowackiego 10 albo na e-mail zgk@wieliczka.eu

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce

Komunikat nr 2 z dnia 1.09.2022 r. o warunkowej przydatności wody do spożycia KOMUNIKAT NR 2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Wieliczce informuje, że woda pochodząca z wodociągu publicznego Węgrzce Wielkie zaopatrującego miejscowości: Grabie, Mała Wieś, Strumiany, Węgrzce Wielkie jest zdatna do spożycia przez ludzi. Diagnostyka laboratoryjna prób wody pobranych z ww. miejscowości, przeprowadzona w dniach 29 sierpnia 2022 r. – 1 września 2022 r. wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce

Komunikat nr 1 z dnia 26.08.2022 o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Grabie, Mała Wieś, Strumiany, Węgrzce Wielkie,– gmina Wieliczka KOMUNIKAT NR 1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce informuje, że w badaniu jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Grabie, Mała Wieś, Strumiany, Węgrzce Wielkie,– gmina Wieliczka w powiecie wielickim stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC. W związku z powyższym PPIS w Wieliczce wydał decyzje administracyjną o warunkowej przydatności wody do spożycia. Woda nadaje się do kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.)

Komunikat PSZOK

Informujemy, iż oddanie odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Gminy Wieliczka jest możliwe tylko przy użyciu karty identyfikacyjnej.

Karta ta zastępuje okazywane dotychczas deklaracje oraz dowody uiszczenia opłaty za odpady. Wprowadzony system Kart PSZOK ma na celu kontrolę czy odpady, które mieszkaniec oddaje do Punktu pochodzą z gospodarstwa domowego położonego w Gminie Wieliczka.

Weryfikacja ma uszczelnić system gospodarowania odpadami w naszej gminie, ponieważ to z naszych opłat (mieszkańców Gminy Wieliczka) finansowany jest omawiany system. Brak kontroli w PSZOK wykorzystywały firmy, również spoza naszej Gminy.

Aby otrzymać Kartę PSZOK, właściciel nieruchomości jest zobligowany do złożenia wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Limanowskiego 32.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie urzędu pod adresem:

https://eko.wieliczka.eu/pl/223/0/pszok.html

Informacja o czasowej przerwie w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. zawiadamia o czasowej przerwie w dostawie wody, w dniu 18.08.2022r. w miejscowości: Byszyce. 
Awaria wodociągu Świątniki Górne.
Przewidywany czas naprawy: 
godz. 21⁰⁰.

195760