Przejdź do treści
wieliczka
Przejdź do stopki

Informacje

Treść

Komunikat

Informujemy, że PSZOK przy ul. Jedynaka 30 w Wieliczce od dnia 17.08.2022r zostaje ponownie otwarty.

Komunikat

Informujemy, że z powodu awarii PSZOK przy ul. Jedynaka 30 od dnia 9.08.2022 do odwołania będzie nieczynny. PSZOK przy Szybie Kościuszko- ul. Jedynaka pozostaje otwarty normalnie.

Komunikat

Komunikat

Komunikat nr 2 dot. wodociągu publicznego Wieliczka zaopatrującego budynki nr 49, 219, 303, 220, 306, 306A, 54, 51, 38, 47, 123, 228, w miejscowości Gorzków jest zdatna do spożycia przez ludzi.

Komunikat nr 2. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce informuje, że woda pochodząca z wodociągu publicznego Wieliczka zaopatrującego budynki nr 49, 219, 303, 220, 306, 306A, 54, 51, 38, 47, 123, 228, w miejscowości Gorzków jest zdatna do spożycia przez ludzi.

Diagnostyka labolatoryjna prób wody pobranych  z punktu poboru hydrant nadziemny, obok budynku 49a (pomiędzy domami 219/49) oraz kran  - kuchnia w budynku nr 54 w Gorzkowie, przeprowadzona w dniach 29.07. 2022 r. - 1.08.2022r. wykazała ,że jakość wody pod względem bakteriologicznym i chemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat

Komunikat dotyczący wody pochodzącej z wodociągu zaopatrującego mieszkańców domów nr 49, 219, 303, 220, 306, 306A, 54, 51, 38, 47, 123, 228 w miejscowości Gorzków w powiecie wielickim.
KOMUNIKAT NR 1
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce informuje, że w badanej wodzie pochodzącej z wodociągu zaopatrującego mieszkańców domów nr 49, 219, 303, 220, 306, 306A, 54, 51, 38, 47, 123, 228 w miejscowości Gorzków w powiecie wielickim stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C po 68±4h oraz podwyższony poziom mętności.
W związku z powyższym PPIS w Wieliczce wydał decyzje administracyjną o warunkowej przydatności wody do spożycia. Woda nadaje się do kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.
Zgodnie z informacją uzyskaną od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o . o., trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.)
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


komunikat_pdf

Komunikat

W związku z awarią magistrali wodociągowej oraz niskim poziomem wody w zbiornikach wodociągowych prosimy o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody tzn. tylko do celów spożywczych.

195757