Przejdź do treści
stacja_ZGK
Przejdź do stopki

Informacje

Treść

Informacja o czasowej przerwie w dostawie wody

ZGK w Wieliczce Sp. o.o. zawiadamia o czasowej przerwie w dostawie wody,

w miejscowości : WIELICZKA ul. Zielna.

w dniu 14-06-2024r.

Przewidywany czas naprawy godz.11⁰⁰- 13⁰⁰

AWARIA WODOCIĄGOWA  ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY 

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce (PPIS), działając na podstawie art. 12, ust. 1 i art. 27, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 416), art. 2 pkt. 18, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.), załącznika nr 1 pkt. D tab. 1, lp. 6, § 3 ust. 3, § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 10 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) na podstawie cząstkowego sprawozdania z dnia 13 czerwca 2024 r. z badania próbki wody, pobranej w dniu 11 czerwca 2024 r. znak: LW/1986/N/2024 z punktu poboru: zbiornik Mietniów - Chorągwica zaopatrującego Wodociąg Publiczny Wieliczka, który doprowadza wodę do miejscowości Chorągwica i Mietniów, w której stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru Trichlorometanu (chloroformu), która wyniosła 0,031 mg/l wody (wartość dopuszczalna 0,030 mg/l).

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce informuje, że w wodzie pochodzącej zbiornika Mietniów - Chorągwica zaopatrującego Wodociąg Publiczny Wieliczka, który doprowadza wodę do miejscowości Chorągwica i Mietniów, w powiecie wielickim stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru Trichlorometanu (chloroformu). W związku z powyższym PPIS w Wieliczce wydał decyzje administracyjną o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Informacja o czasowej przerwie w dostawie wody

ZGK w Wieliczce Sp.z o.o. zawiadamia o mniejszym ciśnieniu w sieci wodociągowej oraz możliwości braku wody

w miejscowości Wieliczka KRZYSZKOWICE (ul. Różana, Chabrowa, Łany, Leśna, Podleśna, Modrzewiowa) budynki zlokalizowane w najwyższych punktach tych ulic

w dniu 13-06-2024r

godz. 8⁰⁰ do godz.12⁰⁰ 

AWARIA WODOCIĄGOWA WMK KRAKÓW  ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Komunikat

KOMUNIKAT !!!

W związku z ostrzeżeniem 3-go stopnia wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (Biuro Prognoz Meteorologicznych) w Krakowie o zagrożeniu wystąpienia burz z silnym i opadami deszczu i porywami wiatru,

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. informuje, że mogą wystąpić lokalne podtopienia, niedrożność kanalizacji ogólnospławnej oraz przerwy w pracach przepompowni ścieków związane z brakiem zasilania bądź wzmożonym napływem wód deszczowych.

Prosimy zatem o wzmożoną czujność i alarmowanie naszych służb o nieprawidłowościach w działaniu systemu kanalizacyjnego.

480630