Przejdź do treści
stacja_ZGK
Przejdź do stopki

Informacje

Treść

Informacje

Oddział Sieci i Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych


ul. Winnicka 12, 32-020 Wieliczka
Kierownik Oddziału Technicznego ds. Wodno-Kanalizacyjnych: Bogusława Orzeł

ul. J. Jedynaka 30​, 32-020 Wieliczka
Kierownik Oddziału Sieci i Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych: Mirosław Drąg


Pogotowie wodociągowe (AWARIE)

ul. Jedynaka 30, Wieliczka

tel.: 12 278 19 66, 695 278 141

Dział Techniczny (wnioski, projekty, uzgodnienia)
ul. Winnicka 12, Wieliczka
tel.: 12 278 34 55, 12 291 48 52, 12 291 48 66

Biuro Obsługi Klienta (faktury, informacja o stanie wodomierza)
ul. Winnicka 12, Wieliczka
tel.: 12 278 18 95

UWAGA:
W celu otrzymania Protokołu z Odbioru Technicznego należy dostarczyć:
- inwentaryzację Powykonawczą - Geodezyjną naniesionych rurociągów wod. – kan. sporządzoną przez uprawnioną Jednostkę Wykonawstwa Geodezyjnego uwierzytelnioną przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w Starostwie Powiatowym
- numer projektu uzgodnionego w t/t Zakładzie (w prawym górnym rogu)


Mapa w skali 1:500 lub 1:1000 powinna zawierać:
- średnicę rurociągów wod. – kan.
- rzędne terenu
- w przypadku kanalizacji rzędne dna studzienek rewizyjnych

462914