Przejdź do treści
wieliczka
Przejdź do stopki

Informacje

Treść

Oddział Sieci i Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych
ul. Słowackiego 10, ul. J. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka
Kierownik: Ryszard Szlasek
Kierownik: Mirosław Drąg
(AWARIE) tel.: 12 278 19 66, 695 278 141

Dział Techniczny (wnioski, projekty, uzgodnienia)
ul. Słowackiego 10
tel.: 12 278 34 55, 12 291-48-52, 12 291-48-66

Dział Obsługi Klienta (faktury informacja o stanie licznika)
ul. Słowackiego 10
tel.: 12 278 18 95

UWAGA:
W celu otrzymania Protokołu z Odbioru Technicznego należy dostarczyć:
- Inwentaryzację Powykonawczą - Geodezyjną naniesionych rurociągów wod. – kan. sporządzoną przez uprawnioną Jednostkę Wykonawstwa Geodezyjnego uwierzytelnioną przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w Starostwie Powiatowym.
- Numer Projektu uzgodnionego w t/t Zakładzie (w prawym górnym rogu)
Mapa w skali 1:500 lub 1:1000 powinna zawierać:
- średnicę rurociągów wod. – kan.
- rzędne terenu
- w przypadku kanalizacji rzędne dna studzienek rewizyjnych

Od dnia 1 marca 2015 r. koniecznym załącznikiem do Inwentaryzacji
Powykonawczej w wersji papierowej zaklauzulowanej w Starostwie Powiatowym jest inwentaryzacja w wersji elektronicznej w układzie 65 z rozszerzeniem: dxf, dwg, dgn nagrana na płytę CD, lub wysłana na e-mail: zgk@wieliczka.eu

152041