Przejdź do treści
stacja_ZGK
Przejdź do stopki

Przetargi

Treść

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego samochodu ciężarowego z zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

Dokumenty zamówienia znajdują na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się pod adresem: https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/zgkwieliczka/demand/notice/public/91511/details

________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przetwarzanie odpadów komunalnych odebranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. od prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wieliczka w 2023 r."

Dokumenty zamówienia znajdują na stronie internetowej prowadzonego
postępowania: https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/zgkwieliczka/demand/notice/public/76775/details

________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: ,,Sukcesywna dostawa worków foliowych na odpady komunalne, segregowane odpady komunalne i bioodpady dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. w 2023 roku.''

Dokumenty zamówienia znajdują na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/zgkwieliczka/demand/notice/public/76509/details

________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy
na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2023"

Dokumenty zamówienia znajdują na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/zgkwieliczka/demand/notice/public/76218/details

________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa wiaty składowej w Wieliczce przy ul. Jedynaka 30"

Dokumenty zamówienia znajdują na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/zgkwieliczka/demand/notice/public/70808/details

________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Sukcesywna dostawa worków foliowych na odpady komunalne, segregowane odpady komunalne i bioodpady dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. w 2022 roku

Dokumenty zamówienia znajdują na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się pod adresem: https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/

Link bezpośredni:  https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/zgkwieliczka/demand/notice/public/47495/details

________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2022”

Dokumenty zamówienia znajdują na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się pod adresem: https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/

Link bezpośredni: https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/zgkwieliczka/demand/notice/public/44494/details

________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przetwarzanie odpadów komunalnych odebranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka od prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wieliczka”

Dokumenty zamówienia znajdują na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się pod adresem: https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/

Link bezpośredni: https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/zgkwieliczka/demand/notice/public/44584/details

________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. położonych na terenie Gminy Wieliczka"

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1A - Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz Punktów poboru

Załącznik nr 4 - Oswiadczenie o Grupie Kapitałowej

Notatka z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t ze skrzynią ładunkową wywrotną i zabudową z kraty metalowej dla potrzeb ZGK w Wieliczce Sp. z o.o.”

Dokumenty zamówienia znajdują na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się pod adresem: https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/

Link bezpośredni: https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/zgkwieliczka/demand/notice/public/34396/details

_________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t ze skrzynią ładunkową wywrotną i zabudową z kraty metalowej dla potrzeb ZGK w Wieliczce Sp. z o.o.”

Dokumenty zamówienia znajdują na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się pod adresem: https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/

Link bezpośredni: https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/zgkwieliczka/demand/notice/public/30702/details

UNIEWAŻNIONO

_________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Sukcesywna dostawa worków foliowych na odpady komunalne, segregowane odpady komunalne i bioodpady dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Komunikat z dnia 31.12.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową dwukomorową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb ZGK w Wieliczce Sp. z o.o.”

Zamawiający informuje, że SWZ oraz wszelkie dokumenty związane z postępowaniem dostępne są na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl

_________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Zad. nr 10.1.

„Budowa zbiornika wodociągowego „Sułków I” z hydrofornią i zagospodarowaniem terenu oraz budowa sieci wodociągowej” w ramach Projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Dokumenty zamówienia znajdują na stronie https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/

Link bezpośredni: https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/zgkwieliczka/demand/notice/public/21185/details

__________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Przetwarzanie odpadów komunalnych odebranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce, Spółka z o.o. ul. Jedynaka 30 32-020 Wieliczka od prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wieliczka

Dokumenty zamówienia znajdują na stronie https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/

Link bezpośredni: https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/zgkwieliczka/demand/notice/public/21005/details

__________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

"Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2021"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

__________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. położonych na terenie Gminy Wieliczka na 2021 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zał_1 (formularz ofertowy)

Zał_1A (formularz cenowy)

Zał_2 (oświadczenie)

Zał_3 (wykaz punktów poboru)

Zał_4 (oświadczenie o grupie kapitałowej)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o udzieleniu zamówienia

462914