Przejdź do treści
stacja_ZGK
Przejdź do stopki

Przepisanie umowy w przypadku śmierci Odbiorcy usług - lista wymaganych dokumentów

Treść

1. Odpisu aktu zgonu Odbiorcy.

2. Numer i stan wodomierza.

3. Wniosek o zawarcie umowy dostępny tutaj.

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości do wglądu, np.: akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, postanowienie sądowe, umowa najmu, umowa dzierżawy.

462913