Przejdź do treści
stacja_ZGK
Przejdź do stopki

Kontakt

Treść

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
ul. J. Jedynaka 30
32–020 Wieliczka
czynny:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: godz. 07:00-15:00

Siedziba Zarządu
ul. Winnicka 12
32–020 Wieliczka
e-mail: zgk@wieliczka.eu
Sekretariat: tel. 12 291 48 06, fax 12 291 48 05

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: godz. 07:30-14:30

Środa - dzień wewnętrzny (zamknięte dla klientów)

EPUAP: /4575425/domyslna

Kapitał zakładowy:
47 166 400,00 zł

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500
REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

Od dnia 09.05.2022 r. każdy klient ZGK Sp. z o.o. w zakresie opłat za wodę i kanalizację a także firmy płacące za wywóz śmieci posiada swój indywidualny numer rachunku do w/w wpłat.

Dział Finansowo-Księgowy
tel.: 12 291 48 60
 
Dział ds. Rozliczeń i Windykacji
tel.: 12 291 48 21, 12 291 48 10
 
Biuro Obsługi Klienta (faktury, umowy, informacja o stanie licznika wody)
tel.: 12 278 18 95

Kasa ZGK Sp. z o.o.
ul. Winnicka 12
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: godz. 07:30-14:30

Środa - dzień wewnętrzny (zamknięte dla klientów)

Oddział Sieci i Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych
ul. Winnicka 12, ul. J Jedynaka 30
32–020 Wieliczka
(AWARIE) tel.: 12 278 19 66,  695 278 141

Dział Techniczny (wnioski o przyłącza, projekty)
ul. Winnicka 12
tel.: 12 278 34 55 , 291 48 52, 291 48 66

Oddział Oczyszczania Miasta i Utrzymania Dróg
ul. J. Jedynaka 30
32–020 Wieliczka
tel.: 12 278 17 66, fax 12 278 30 58

Biuro Obsługi Klienta czynne:

ul. Winnicka 12
32–020 Wieliczka

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: godz. 07:30-14:30

Środa - dzień wewnętrzny (zamknięte dla klientów)

Pogotowie Wodociągowe:
tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 07:00-15:00
tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli
w godz. 07:00-22:00

Codziennie w godz 22:00-7:00 (w nocy) czynności Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie Zaklad Uzdatniania Wody ul. Winnicka 12 tel. kom. 519 332 211
tel. (12) 278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 07:00-15:00
mail: zgk-awarie@wieliczka.eu

PSZOK mieści się przy ul. Jedynaka 30 w Wieliczce.
PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 06:00 do 15:00 a w soboty :
od 01 kwietnia do 30 listopada w godz. 08:00 do 16:00
od 01 grudnia do 31 marca w godz. 08:00 do 13:00

Inspektor Ochrony Danych 
Jacek Krzyżaniak
Email: iod@synergiaconsulting.pl

Link do wideo tłumacza języka migowego: https://synergiaconsulting.pl/kontakt/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WIELICZKA LUB ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA DS. SPOŁECZNYCH, LUB ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA DS. INWESTYCJI PRZYJMUJĄ W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZINACH 14.30-17.30 W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY W WIELICZCE, UL. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1. W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI OSÓB WYMIENIONYCH WYŻEJ W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE SEKRETARZ GMINY WIELICZKA. KOMÓRKĄ ORGANIZACYJNĄ WŁAŚCIWĄ W SPRAWACH ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW JEST BIURO SEKRETARZA URZĘDU MIASTA I GMINY W WIELICZCE.

462914