Przejdź do treści
stacja_ZGK
Przejdź do stopki

Przepisanie umowy na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - lista wymaganych dokumentów:

Treść

1. Aneks odstąpienia od umowy Odbiorcy usług tutaj.

2. Protokół zdawczo-odbiorczy zawierający numer i stan wodomierza na dzień przekazania dostępny tutaj.

3. Wniosek o zawarcie umowy tutaj.

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości do wglądu, np.: wydruk rejestru CEIDG, umowa spółki cywilnej, umowa najmu.

5. Aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących wniosek o zawarcie umowy i umowę.

462914