Przejdź do treści
stacja_ZGK
Przejdź do stopki

Elektroniczne faktury

Treść

Informujemy, że od dnia 1.01.2019 roku wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom został uruchomiony moduł E – faktura, który daje możliwość otrzymywania elektronicznej faktury na wskazany przez Państwa adres mailowy.

Jak skorzystać z usługi:

Poprzez stronę internetową należy pobrać i wypełnić załącznik nr 1 ,,Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej oraz innej korespondencji”

Następnie:

Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz oświadczenia należy dostarczyć listownie na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o. o. ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka lub osobiście do Biura Obsługi Klienta ZGK w Wieliczce ul. Słowackiego 10 oraz do Oddziału Oczyszczania Miasta ul. Jedynaka 30 32-020 Wieliczka,

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.

załącznik nr 1 - ,,Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej oraz innej korespondencji”

załącznik nr 2 - formularz ,,cofnięcie akceptacji”

załącznik nr 3 - formularz ,,zmiana danych”

Regulamin wystawiania faktur wraz z oświadczeniami

Uchwała dotycząca Regulaminu wystawiania i wysyłania faktur drogą elektroniczną

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

462914