Przejdź do treści
stacja_ZGK
Przejdź do stopki

Druki do pobrania

Treść

UCHWAŁA NR XVII/238/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka

UCHWAŁA NR XLV/540/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka

Klauzula informacyjna

Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości stałych

Umowa na wywóz nieczystości stałych

Informacje do umowy na wywóz nieczystości stałych
Podanie o wstawienie kontenera

Wzór umowy najmu

Regulamin PSZOK

Regulamin do e-faktur

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr  3 do Regulaminu

Cennik usług OOMiUD od 01.01.2023r

462914