Przejdź do treści
wieliczka
Przejdź do stopki

Cennik usług pozostałych OWiK

Treść

Cennik usług wodociągowo-kanalizacyjnych obowiązujący w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. w Wieliczce od dnia: 01-01-2021r. (nie obejmuje taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków)

Cennik usług wodociągowo-kanalizacyjnych obowiązujący w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. w Wieliczce od dnia: 01-04-2022r. (nie obejmuje taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków)

217781