Przejdź do treści
stacja_ZGK
Przejdź do stopki

Przepisanie umowy na osobę fizyczną - lista wymaganych dokumentów

Treść

1. Aneks odstąpienia od umowy Odbiorcy usług dostępny tutaj.

2. Protokół zdawczo-odbiorczy zawierający numer i stan wodomierza na dzień przekazania dostępny tutaj.

3. Wniosek o zawarcie umowy dostępny tutaj.

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości do wglądu, np.: akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, postanowienie sądowe, umowa najmu, umowa dzierżawy.

462913