Przejdź do treści
stacja_ZGK
Przejdź do stopki

Druki do pobrania

Treść

WNIOSEK O DODATKOWY WODOMIERZ

WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA DOSTAWĘ I WYKONANIE POŁĄCZENIA Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ,KANALIZACYJNĄ

ZGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI PRZYŁĄCZA/SIECI WOD-KAN

WZÓR PISMA DOT. ZMIANY ADRESU KORESPONDENCYJNEGO 

WZÓR ANEKSU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

UMOWA O DOSTARCZENIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY

UMOWA O DOSTARCZENIE WODY

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WEJŚCIE W TEREN 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

OŚWIADCZENIE O BRAKU KOLIZJI

462914