Przejdź do treści
stacja_ZGK
Przejdź do stopki

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2024 r.

Treść

HARMONOGRAM WYWOZÓW odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WYSTAWKA I - 2024 r.

Uwaga :

Odpady wielkogabarytowe ,zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być w dniu wywozu do godziny 6.00 rano wystawione do drogi publicznej przy granicy posesji.

Nie będą odbierane odpady gromadzone w tzw. zbiorczych punktach

Odbierane są: zbędne meble., dywany, boazeria,urządzenia gospodarstwa domowego ( sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) , pojedyncze opony pochodzące wyłącznie z samochodów osobowych.

Odpady wielkogabarytowe np. ramy okienne, drzwi itp. muszą być bez szyb.

Zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i AGD muszą być kompletne.

Nie będą odbierane: odpady zmieszane i segregowane, odpady zielone,chemikalia i zużyte akumulatory ,szkło okienne,stłuczka szklana, części samochodowe, styropian, gruz budowlany, azbest, ondulina, papa, resztki farb i rozpuszczalników i inne odpady pochodzące z remontów.

                                                                           

462914